Proiectul: Bursele doctorale, premiză pentru creşterea competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică
Contractul: POSDRU/88/1.5./S/63269

Universitatea VALAHIA Târgovişte -Şcoala Doctorală-

Investeşte în oameni!
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:
Domeniul major de intervenţie:
Titlul proiectului: "Bursele doctorale, premiză pentru creşterea competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică"
Cod Contract: POSDRU/88/1.5./S/63269
Beneficiar: Universitatea Valahia din Targovişte
Emite conţinut